ساخت وبلاگ در symfony

ایجاد controller در symfony

میخواهیم یک کنترلر در symfony ایجاد کنیم و در نهایت خروجی json داشته باشیم :

بعد از نصب symfony و استارت سرور در پوشه src در پوشه Controller یک فایل به اسم BlogController ایجلد میکنیم 

class BlogController extends AbstractController
{}

در قسمت بعد میخواهیم 3 صفحه داشته باشیم که تمامی پست ها و یک پست سرچ یک پست را ببینیم 

به همین ترتیب 3 تابع به همین نام ها ایجاد ایجاد میکنیم