کامپوننت ها در ری اکت

کامپوننت ها در react js

کامپوننت ها مثل توابع در جاوا اسکریپت هستند که ورودی را قبول میکنند (props) و یک reactElement برگشت میدهند که توضوح میدهد چه چیزی باید نمایش داده شود .

به طور ساده یک تابع هستند که یک ورودی را قبول و با پردازش خروجی را  تولید خواهد کرد .

به طور مثال شما برای هر یک از اجزای سایت خود میتوانید یک Component‌ داشته باشید و هر جایی از سایت خود باشید میتوانید با صدا زدن این Component‌ به اجزای Component‌ دسترسی داشته باشید 

اولین کامپوننت شما میتواند به صورت زیر باشید :