فعال کردن ssl در دروپال 7

آموزش فعال کردن ssl در دروپال ۷

در دروپال ۷ اگر بخواهیم همه session ها با https پشتیبانی شوند باشد در آدرس زیر sites/default/settings.php  در قسمت settings.php را ادیت کنیم 

و کد زیر ار به انتهای فایل اضافه کنید 

;$conf['https'] = TRUE

این کد از ابتدا تمام session های شما را با https باز میکند 

بعد از اضافه کردن کد بالا باید تغییراتی را در قسمت .htaccess سایت خود ایجاد کنید 

در اولین مرحله مطمئن شوید RewriteEngine on است .

اگر میخواهید سایت با www باز شود کد زیر را از کامنت خارج کنید