آموزش es6

سرچ در یک آبجکت با استفاده از input قسمت 2

در قسمت قبل (سرچ در یک آبجکت با استفاده از input) اینکه یک سرچ در یک آبجکت انجام بدیم و در console نمایش بدیم نوشتیم و در این قسمت میخوهیم مقادیر أبجکت ها را در داکیومنت نمایش بدیم 

خوب ابتدا باید در سند html یک div ایجاد کنیم که مقادیر آبجکت سرچ شده رو درون خود نگه داری کند 

و سند html را به صورت زیر تغییر میدهمی 

سرچ در یک آبجکت با استفاده از input

سلام میخوام در این آموزش یک سرچ ساده در یک آبجکت انجام بدیم که مقدار اولیه از یک input گرفته میشود 

در مرحله اول باید قسمت html کار رو بنویسیم